Mikołajki z Konopnicką

Jest to impreza zorganizowana w ramach obchodów 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Radomiu, której celem jest zapoznanie uczniów klas pierwszych z historią i tradycjami szkoły, z życiem i twórczością patronki oraz integracja poprzez zabawę i rywalizację.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury – 4 nauczycieli oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.


Konkurs „otrzęsinowy” poprowadziła pani prof. Joanna Karpińska.
Nagroda dla zwycięskiej klasy została ufundowana przez Radę Rodziców.
I konkurencją była prezentacja swojej klasy, w formie wiersza lub piosenki.
II konkurencja to quiz wiedzy o szkole i patronce.
Przewodniczący(a) klasy losował(a) pytania dotyczące historii szkoły oraz życia M. Konopnickiej. Po konsultacji z klasą udzielał(a) odpowiedzi.
III konkurencja to pytanie związane z twórczością M. Konopnickiej.
IV konkurencja – „Kto to jest?”
120 lat szkoły to bogata historia i wybitni absolwenci, którzy osiągnęli sukcesy zawodowe i osobiste. Prowadząca czytała krótkie informacje o absolwencie szkoły a uczniowie mieli za zadanie odgadnąć jego nazwisko. Pytania dotyczyły Leszka Kołakowskiego, Igi Cembrzyńskiej, Przemysława Zycha.
V konkurencja
Każda klasa dostała inne zadanie, związane z przedmiotem, którego uczy się w zakresie rozszerzonym, np. zadanie z matematyki wymagało obliczenia pierwiastka z użyciem daty śmierci Konopnickiej.
Po zliczeniu punktów za wszystkie konkurencje okazało się, że trzy klasy mają taki sam wynik. Ustalono dogrywkę. Pojawiły się pytania o nazwisko kompozytora „Roty” oraz nazwę szkoły w 1902 roku.
Wygrała klasa IF, której wychowawczynią jest pani prof. Aneta Majkusiak. Gratulujemy zwycięskiej drużynie.

Więcej zdjęć na Echo dnia: https://echodnia.eu/radomskie/mikolajkowe-otrzesiny-w-ii-liceum-ogolnoksztalcacym-imienia-marii-konopnickiej-w-radomiu-zobaczcie-zdjecia/ar/c5-17105315

Uroczyste obchody
Jubileuszu 120-lecia II LO
zostały objęte patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Radomia
Radosława Witkowskiego