Mikołajki z Konopnicką

Jest to impreza zorganizowana w ramach obchodów 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Radomiu, której celem jest zapoznanie uczniów klas pierwszych z historią i tradycjami szkoły, z życiem i twórczością patronki oraz integracja poprzez zabawę i rywalizację.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury – 4 nauczycieli oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kalendarium

Uroczyste obchody
Jubileuszu 120-lecia II LO
zostały objęte patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Radomia
Radosława Witkowskiego