Konopnicka w obrazie

W listopadzie 2022 przeprowadzono międzyklasowy konkurs portretów Marii Konopnickiej „Maria Konopnicka w obrazie”. Następnie na terenie szkoły została zorganizowana wystawa wykonanych przez uczniów prac.

Uroczyste obchody
Jubileuszu 120-lecia II LO
zostały objęte patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Radomia
Radosława Witkowskiego