Patroni i sponsorzy

Patroni medialni

Sponsorzy

Rada Rodziców
przy II Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Konopnickiej w Radomiu

Uroczyste obchody
Jubileuszu 120-lecia II LO
zostały objęte patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Radomia
Radosława Witkowskiego