Obchody 120 rocznicy powstania szkoły

29 września 2023 r.

odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 120-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej, które były zwieńczeniem licznych imprez okolicznościowych poszerzających wiedzę o historii i tradycjach szkoły oraz patronce i jej twórczości.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w intencji byłych i obecnych: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Piotr Turzyński, ale wśród celebransów byli księża – absolwenci II LO oraz księża katecheci pracujący w szkole. Całe nabożeństwo zostało uświetnione śpiewem chóru Campanella pod dyrygenturą p. Marii Wrzesińskiej.

Po nabożeństwie uczestnicy z pocztem sztandarowym, grupą rekonstrukcyjną z towarzyszeniem barwnej Orkiestry ,,Grandioso” Radom przeszli ulicami miasta do Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga. Tam w Sali Koncertowej miała miejsce uroczysta gala jubileuszowa, w której wzięli udział zaproszeni goście, byli i obecni nauczyciele, absolwenci i uczniowie szkoły. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz miasta.

W oficjalnej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Mazowiecki Kurator Oświaty pani Aurelia Michałowska w imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej następującym nauczycielom: p. Izabeli Augustyniak, p. Elizie Bogdańskiej, p. Agnieszce Głowik.

Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymał z rąk Pani Kurator – p. Zbigniew Sompolski.

Prezydent Miasta Radomia p. Radosław Witkowski złożył na ręce Dyrektora II LO pana Dariusza Żytnickiego Medal Miasta Radomia. Nasze liceum jest pierwszą w mieście placówką, wyróżnioną powyższym medalem. Prezydent Miasta Radomia p. Radosław Witkowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Radomia p. Katarzyna Kalinowska wręczyli wyróżnionym nauczycielom nagrody Prezydenta Miasta Radomia.

W dalszej części uroczystości wyróżnieni nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali nagrody Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.

Następnie zaproszono na scenę Osiem Wspaniałych Kobiet, które niegdyś były uczennicami II LO, a potem zajęły miejsca na katedrze, aby uczyć kolejne pokolenia. Szanowne panie otrzymały tom poezji pt. ,,Ogród natchnienia”, który powstał z inicjatywy uczniów klas humanistycznych prowadzonych przez p. Magdalenę Płaskocińską.

W dalszej części gali Mazowiecki Kurator Oświaty p. Aurelia Michałowska (absolwentka) odczytała list Ministra Edukacji i Nauki p. Przemysława Czarnka. Specjalne podziękowania pracownikom szkoły złożyli: Mazowiecki Kurator Oświaty p. Aurelia Michałowska, Prezydent Miasta Radomia p. Radosław Witkowski oraz wiceprezydent p. Katarzyna Kalinowska.

Podziękowania i gratulacje pochodziły również od parlamentarzystów obecnych na uroczystości. Głos zabrali Posłowie na Sejm RP: p. Anna Kwiecień (absolwentka), p. Marek Suski, p. Radosław Fogiel, p. Andrzej Kosztowniak. W imieniu p. Wojciecha Skurkiewicza Senatora RP wystąpił p. Krzysztof Szewczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej. List od pani Ewy Kopacz (absolwentka), Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego odczytała p. Grażyna Wilk, Dyrektor Biura Poselskiego. Następnie głos zabrali: p. Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, p. Leszek Ruszczyk, Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego  w Radomiu, p. Adam Duszyk, Zastępca Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, p. Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm RP oraz p. Konrad Witkowski (absolwent), Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu. Na ręce pana dyrektora Dariusza Żytnickiego okolicznościowe upominki przekazali: w imieniu p. Wojciecha Skurkiewicza Senatora RP – p. Krzysztof Szewczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, p. Anna Kwiecień, Poseł na Sejm RP, w imieniu p. Ewy Kopacz, Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego – p. Grażyna Wilk, Dyrektor Biura Poselskiego, w imieniu p. Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody Mazowieckiego – p. Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, p. Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, p. Radosław Witkowski, Prezydent Miasta Radomia,  p. Leszek Ruszczyk, Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, p. Konrad Witkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.

Po części oficjalnej przyszedł czas na sentymentalną, cudowną podróż, której przewodniczką była wyjątkowa kobieta… Maria Konopnicka.

“Konopnicka jakiej nie znacie…” – pod takim tytułem młodzież szkoły ze Szkolnego Koła Teatralnego oraz zaproszeni absolwenci naszej Szkoły, zaprezentowali jubileuszową część artystyczną poświęconą patronce.

Motywem przewodnim spotkania była postać Marii Konopnickiej – pięknej kobiety, twórczyni, walczącej w swojej poezji o godność kobiety. I taką właśnie Konopnicką mogli obejrzeć zaproszeni goście. W rolę poetki wcieliła się rewelacyjna Julia Mierzejewska, uczennica klasy 3a i aktorka koła teatralnego.

Konopnicka ubrana w epokowy strój zrobiła niesamowite wrażenie mówiąc o wartościach, które były ważne dla niej jako poetki – ale też jako kobiety. Jej niesamowity monolog wzbogacony był występami tanecznymi (absolwentka Wiktoria Malmon z partnerem Maciejem Zinkiewiczem w cudownym fokstrocie oraz absolwentka szkoły Julia Kutera ze szkołą tańca Dance Akademy).

Konopnickiej towarzyszyły również piękne głosy kobiece – absolwentka Patrycja Zawisza z siostrą – tegoroczną maturzystka Nicolą Zawiszą oraz Młodzieżowy Szkolny Chór Campanella z panią Maria Wrzesińską. Konopnicka zaprosiła również wyjątkową szatniarkę z Domu Literata w Warszawie Karolinę Surówkę, w której kochali się wszyscy najwięksi twórcy literatury polskiej, a ona skromnie pokochała absolwenta naszej szkoły, poetę p. Adriana Szarego. Tę miłość publicznie wyznała Michalina Kozłowska uczennica klasy 3a znana bardziej jako pani Lola. Karol Pikiewicz uczeń klasy 4d wcielił się w postać odbiorcy sztuki i animatora kultury wygłaszając monolog Janusza Gajosa. Za scenariusz i reżyserię odpowiadała opiekunka Szkolnego Koła Teatralnego p. Anna Bednarczyk. O scenografię i wyjątkowe, epokowe kostiumy zadbała reżyserka całości p. Anna Szczerbińska – opiekunka Szkolnego Koła Teatralnego. Charakteryzacją gwiazd zajęła się absolwentka naszej szkoły Kamila Ołtarzewska. Prowadzącymi byli p. Monika Drążyk – nauczycielka szkoły oraz Piotr Pietrzyk – uczeń klasy 3a.

Oprawę muzyczną Gali uświetnił występ chóru Campanella pod dyrygenturą p. Marii Wrzesińskiej oraz występ solo uczniów: Dominika Dudy i Adama Starcka.

Goście mieli również przyjemność obejrzeć film przypominający historię II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz wypowiedzi obecnych uczniów szkoły. Reżyserem projektu jest p. Wojciech Poronin, planem filmowym zarządzała Nina Owczarek, uczennica klasy 3g. Patriotyczny wymiar uroczystości nadała Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. płk. Zygmunta Chmieleńskiego pod dowództwem nauczyciela II LO – p. Pawła Marca.

Uwagę widzów przyciągała piękna dekoracja sali z myślą przewodnią uroczystości ”Konopnicka jakiej nie znacie…” Scenę zdobiły oryginalne kompozycje kwiatowe. Scenografię przygotowali nauczyciele II LO: p. Iwona Łoboda, p. Justyna Petrzak, p. Małgorzata Raczyńska, p. Emilia Lechowska, p. Ewa Korzysta, p. Andrzej Wójcik, p. Jerzy Zgrzywa, p. Łukasz Smolarczyk, p. Paweł Okruta.

Galę Jubileuszu w gmachu Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga prowadzili nauczyciele II LO: p. Monika Drążyk oraz p. Marcin Nowak.

Kolejnym punktem programu obchodów Jubileuszu było spotkanie byłych i obecnych: uczniów, nauczycieli, pracowników oraz przyjaciół II LO w murach szkoły. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała odwiedzinom szkoły. Na gości czekał poczęstunek, słodkie wypieki i kawa, przy której jubileuszowe spotkanie było okazją do wspomnień, a nierzadko i wzruszeń. Przybyli goście mieli okazję zwiedzić szkołę, zobaczyć okolicznościowe wystawy oraz nabyć suplement do monografii szkoły ”10 lat ze 120-tu II LO im. Marii Konopnickiej” autorstwa p. Zbigniewa Sompolskiego. Goście z ciekawością oglądali prezentację multimedialną poświęconą absolwentom szkoły przygotowaną przez uczniów naszego liceum, której opracowanie graficzne wykonał Jakub Stępień, uczeń klasy 4f. Gospodarzy cieszył fakt, że wiele osób przyjechało specjalnie na obchody jubileuszu z innych miast, a nawet z zagranicy.

Obchody Roku Jubileuszowego oraz uroczystości w dniu 29 września odbyły się dzięki kreatywności i zaangażowaniu społeczności uczniowskiej, Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli i pracowników placówki oraz pomocy, nie tylko materialnej, absolwentów, przyjaciół Szkoły, partnera Jubileuszu firmy Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. Świerże Górne, sponsorom i partnerom medialnym.

Program obchodów Jubileuszu 120 lecia II LO koordynował zespół nauczycieli II LO w składzie: p. Joanna Karpińska – przewodnicząca, p. Edyta Szczepańska-Pałka, wicedyrektor oraz członkinie: p. Anna Miturska, p. Justyna Petrzak, p. Anetta Zielińska.

Reportaż przygotowała: p. Agnieszka Zamojć

Uroczyste obchody
Jubileuszu 120-lecia II LO
zostały objęte patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Radomia
Radosława Witkowskiego